Články

O mojej osobnej ceste a Jin-jang čchi-kungu pre ženy
Konečne sa mi podarilo, myslím, že celkom v krátkosti:), popísať môj osobný príbeh, ktorý viedol k poskladaniu systému Jin-jang čchi-kung pre ženy. Je to cvičenie vo vývoji, ešte prechádza zmenami a postupne ho vylepšujeme. Vylepšujeme znamená, že ho tvoríme v spolupráci s dámami, ktoré mali záujem aj odvahu pustiť sa do tohto experimentu, pre benefit budúcich cvičeniek. Ich spätná väzba, ako aj spätná väzba ďalších účastníčok kurzov je nesmierna cenná a veľmi za ňu ďakujem.Viac »
Viac »
Z dieťaťa sa stane dobrý človek, ak má spokojnú a milovanú mamu
Uznávaný český psychológ: Z dieťaťa sa stane dobrý človek, ak má spokojnú a milovanú mamu. Čo sa môžeme my, dospelí, naučiť od detí a na čo pri ich výchove nikdy nezabúdať? Psychológ a lektor Marek Herman nám porozprával o tom, čo je pre každé dieťa v živote najdôležitejšie pre to, aby v živote nebolo "stratené". Viac »
Viac »
Koncepcia akcií na najbližší polrok - Cesta k vnútornému mieru (pokojnej mysli a šťastnej duši)
Milí priatelia, v zľahka vynovenom šate od marca pokračujem ďalšími akciami. Postupne ich uvádzam aj na stránke a dopĺňam podrobnejšie popisy, ale keďže som do istej miery zmenila ich koncepciu, chvíľku mi to trvá, kým som schopná ich popísať a niektoré veci sa slovami úplne ľahko vyjadriť ani nedajú. Viac »
Viac »
Príprava na retreat s Majstrom
Milí priatelia, túto správu som plánovala napísať už dávnejšie, idea vznikla počas môjho pobytu v Šaoline. Neskoršie zážitky z tohto pobytu ju trochu odsunuli do úzadia. To však nijako neznižuje jej dôležitosť. Viac »
Viac »
Šaolin 2014 - Cesta do pauzy a ďalej
Majster Xu Mingtang na konci tohto retreatu priznal, že už z nás bol trochu sklamaný, že nám všetko dlho trvá a nemáme skutočné výsledky. Avšak po tomto retreate, kde sme prezentovali svoje výsledky, si je už istý, že mnohí cvičenci majú šancu získať úroveň najvyššiu, tzv. jang shen. Viac »
Viac »
Potvrdila veda konečne existenciu akupunktúrnych bodov?
Použitím novej kombinácie zobrazovacích techník a CT skanov, výskumníci pozorovali koncentrované body mikrocievnej štruktúry, ktoré jednoznačne korešpondujú s mapou akupunktúrnych bodov vytvorenou čínskymi lekármi pred viac ako 2000 rokmi.Viac »
Viac »
Konferencia Image Medicine a TČM, 4. stupeň a kurz Image Medicine v Rige
V dňoch 17. až 22. októbra prebehli v Rige, Lotyšsku, tri akcie s Majstrom Xu Mingtangom. Všetky sa niesli vo veľmi príjemnej atmosfére a cvičenci zo Slovenska a Čiech boli slušne zastúpení - celkovo som nás tam napočítala 16 (verím, že správne). V Rige sa nám páčilo a cítili sme sa tam fajn. Najprv sa konal kurz 4. stupňa, ktorý svojou intenzitou prekvapil aj ostrieľanejších cvičencov. Viacerí sme sa zhodli, že niečo také sme už dlhšie nezažili. Viac »
Viac »
Meditácia pozitívne ovplyvňuje viaceré oblasti mozgu
Tak konečne aj vedci potvrdzujú to, čo cvičenci vedia alebo aspoň tušia už dávno:) V poslednom období sa často stretávam s otázkou, či je nejako vedecky podložený účinok meditácie. Očividne si túto otázku kladú aj viacerí odborníci v oblasti nervového systému. V literatúre možno nájsť viacero klinických štúdií dokladujúcich účinnosť a čo viac, viacerí autori dokonca opísali zmeny v mozgu, ku ktorým dochádza počas meditácie. Viac »
Viac »
Zo svetla do tmy a zasa späť: Seminár Berta Hellingera v Bratislave
Článok od Zuzany Šestákovej o seminári s Bertom Hellingerom, ktorý prebehol v júni 2013 a ktorého som sa aj ja zúčastnila. Bola to jeho prvá návšteva na Slovensku a podľa toho, ako seminár prebehol a ako sa tu Bert dobre cítil, je možné, že sa bude čoskoro opakovať:)Viac »
Viac »
O prekážkach
A keďže posledný článok - respektíve citácie z knihy druhého stupňa - končil vetou "Usilujeme-li o úplné poznání věcí, budeme muset zdolávat překážky.", tu je pokračovanie o prekážkach, z tej istej knihy.Viac »
Viac »