O stránke a o mne / čo robím

 

Kurzy, intenzívne cvičenia a retreaty realizujem na Slovensku, v Čechách a v Nemecku. Individuálne konzultácie poskytujem po predošlej dohode, respektíve v konkrétnych termínoch konzultačných dní, v Bratsilave.

 

 

Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung životopis

 

ZYQ praktikujem od roku 2001

osobná žiačka majstra školy ZYQ Xu Mingtanga od 2002 do 2016

inštruktorka 3 stupňov,  1. stupeň od 2002, 2. stupeň od 2004, 3. stupeň od 2007

začiatkom roku 2013 som získala právo viesť retreaty (intenzívne pobytové cvičenia v trvaní minimálne 5 dní s cvičením denne aspoň 8 hodín) 

Image Medicine praktikujem od roku 2004

absolvovala som 5 pobytov v Šaoline, jednu návštevu Kundawellu v Pekingu a nespočet retreatov (intenzívnych cvičebných pobytov) s majstrom a inými inštruktormi u nás aj v zahraničí, vrátane špeciálnych retreatov pre osobných žiakov majstra

 

Konštelačný životopis

            

konšteláciám sa venujem od roku 2006, zúčastnila som sa veľkého množstva seminárov, ako bežná účastníčka, neskôr ako študentka nasávajúci informácie užitočné pre prácu s klientmi

v roku 2006 (v Prahe) a 2008 (v Bratislave) som absolvovala Základy systemických konštelácií u Zdeňky Tuškovej

2007, 1. Medzinárodný tréningový workshop v Pichli, v Rakúsku, s Bertom a Sophie Hellinger. Na tomto workshope Bert Hellinger po prvý raz predstavil prácu s tzv. pohybmi duše a nový prístup ku konšteláciám, ktorý sa postupne vyvinul až do dnešnej podoby konštelácií.

v roku 2008 som absolvovala Supervízny seminár u Jana Bílého (v Prahe)

priebežne, až do súčasnosti, som sa zúčastnila mnohých ďalších seminárov, vrátane viacerých výcvikových seminárov so Sophie a Bertom Hellingerom

 

Osobná cesta posledných rokov

 

Po silných meditačných zážitkoch v rokoch 2014 a 2015 som pocítila potrebu sebarozvíjania širším smerom a začala sa venovať aj tibetskému Dzogchenu (Namhkai Norbu Rinpoche), Holistickému jazyku tanca (Zola Dubnikova) a hatha joge, z ktorej som si spravila inštruktorské skúšky (Václav Krejčík, Michaela Hluchová) a v súčasnosti ju aj vyučujem.

V roku 2018  som stretla svoju ďalšiu učiteľku Tsultrim Allione, ktorá sa venuje ženským témam v budhizme už takmer 50 rokov a je v tomto zmysle asi úplnou priekopníčkou. Jej práca ma nesmierne povzbudila v ďalšom rozvoji, nakoľko prešla veľmi podobnými skúsenosťami. Som členkou Tara Mandala komunity v Colorade, USA, kde som absolvovala množstvo retreatov, 2 roky programu Ösel Nyingtig a som vo výcviku na Feeding your demons.

Od roku 2017 rozvíjam semináre, zahŕňajúce formálne cvičenia taoistických a budhistických systémov aj spontánne techniky. Vediem napr. semináre Cesta k vnútornému mieru, Jin-jang čchi-kung pre ženy, Ženské kruhy a meditačné retreaty.

Hlavným cieľom všetkých cvičení je nastolenie rovnováhy medzi každodenným životom v tzv. „hmotnom" svete a tzv. „duchovným" rozvojom, aby nevznikali dve oddelené prežívania, ale manifestácia duchovného v hmote - v myšlienkach, slovách aj činoch. Aby malo všetko v živote svoje miesto a nie jedno na úkor druhého.

Spiritualita je prirodzená potreba človeka a čoraz väčšie množstvo ľudí vníma dôležitosť osobnej spirituality a návratu k vlastnej prirodzenosti. Tú však musíme najprv objaviť v hĺbke svojho bytia, aby sme existovali ako originál a nie ako kópia alebo produkt akéhokoľvek systému.

 

Prajem vám príjemné čítanie a verím, že tu nájdete pre seba zaujímavé a užitočné informácie.

 

O mne - ako som sa dostala k tomu čo robím

Narodila som sa v roku 1973 v Bratislave, vyrastala som vo Svätom Jure a Pezinku, kde som vychodila základnú školu a neskôr aj gymnázium.

Po 1,5 ročnom pobyte v Londýne, kde som sa bola učiť po anglicky a zistiť, ako to vyzerá za hranicami našej krajiny, som vyštudovala obchodnú administráciu na City University (dnes Vysoká škola manažmentu) v Bratislave. Pokračovala som na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde som študovala medzinárodné vzťahy a nakoniec v Cambridge v Anglicku sociológiu a politológiu.

Pomerne dlhý čas som strávila mimo SR, najprv štúdiom a neskôr pracovne, žila som v Anglicku, Nemecku, Maďarsku, Čechách a popritom som cestovala do iných končín nášho sveta, lebo cestovanie a život v rôznych krajinách sú jednoducho súčasťou môjho životného štýlu. Pôvodne som ani neuvažovala o návrate na Slovensko, ale život to tak zariadil. Tu som sa niekoľko rokov venovala práci na projektoch EÚ a Svetovej banky.

Odkedy si pamätám, som prejavovala záujem o veci medzi nebom a zemou a hľadala svoje správne miesto na tomto svete. Zaujímalo ma totiž veľmi veľa vecí, ale po určitom čase ma obvykle prestali baviť a ja som opäť cítila nutkanie pohnúť sa niekam inam. Okrem toho som mala od detstva rôzne zdravotné problémy, ktoré sa počas dospievania a okolo mojej dvadsiatky výrazne zhoršili a musela som byť viac ráz operovaná. To mi samozrejme ubralo kus energie a začalo ma určitým spôsobom v živote obmedzovať. Moje hľadanie bolo dlho individuálne a nemalo nejakú konkrétnu štruktúru. Čítala som knihy, inšpirovali ma nejakí ľudia. Priťahovalo ma liečiteľstvo, hľadala som nejakú vhodnú terapiu, ktorá by ma oslovila a skúšala aromaterapiu, terapiu farbami, kameňmi/polodrahokamami, regresy do minulých životov... Venovala som sa tiež astrológii, numerológii a tarotu. Nejaký čas som skúšala jogu a krátko pred čchi-kungom som cvičila päť tibeťanov.

Keď som sa v roku 2001 dostala na prvý kurz Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu a zvlášť po tom, ako som sa o pár týždňov nato stretla s majstrom Xu Mingtangom som pocítila, že som našla to „niečo", čo už dlho hľadám, aj keď som to presne nevedela definovať. Odvtedy sa veci zbehli pomerne rýchlo. Navštívila som Čínu, stala sa majstrovou osobnou žiačkou (žiaci, ktorí sa rozhodli venovať Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu hlbšie (niečo ako doktorát) - prijíma ich majster po splnení ním určených podmienok), urobila si inštruktorský kurz a začala učiť a následne aj liečiť. Postupne som nadobúdala skúsenosti a dnes mám právo vyučovať tri stupne Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu (stupňov je päť a štvrtý a piaty stupeň zatiaľ vyučuje len majster) a viesť retreaty (ako zatiaľ jediná v SR a ČR). V liečení okrem metód Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu som postupne začala používať bylinné zmesi Tradičnej čínskej medicíny a začala sa viacej venovať správnemu stravovaniu. V roku 2006 ma oslovila metóda Rodinných a systemických konštelácií podľa Berta Hellingera a odvtedy sa v nej vzdelávam, pretože obohacuje moju inštruktorskú aj liečiteľskú prax.

Priebežne sa vzdelávam v ďalších oblastiach, ku ktorým ma ťahá srdce. V poslednom období je to najmä joga a rôzne druhy spontánneho pohybu a zvuku. V rámci akciií, ktoré realizujem, už niekoľko rokov tvoríme spontánnu intuitívnu hudbu, za použitia vlastného tela a jednoduchých nástrojov. Živú hudbu využívam aj pri relaxačných aktivitách. Moja zbierka nástrojov sa slušne rozrastá, trošku sa zlepšuje aj moja schopnosť na nich hrať:). Najviac ma teší to, koľko ľudí je ochotných sa pridať a ako si to, po prvotnej ostýchavosti, užívame a z kakofónie zvukov často vzniká príjemne zladený insitný orchester.

V súčasnosti sa venujem realizácii nových typov seminárov, založených na všetkých skúsenostiach, ktoré som rokmi nazbierala a ktoré prispôsobujem potrebám ľudí v súčasnosti. 


Viac o Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu a mojich osobných skúsenostiach s cvičením sa dočítate v časti Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung. Informácie o liečení  a metóde Image Medicine nájdete v časti Liečenie. Konšteláciám a môjmu pohľadu na ne je venovaná samostatná časť Konštelácie.

Všetky podujatia, ktoré vediem alebo sa podieľam na ich organizácii, nájdete v časti Akcie .