Môj pohľad na konštelácie

Konštelácie a Čung-jüan čchi-kung- paralely

Z môjho pohľadu nám táto metóda pomáha vysporiadať sa s niečím, čo som si pre seba pracovne nazvala "rodinná karma". Keď človek cvičí, najprv sa zaoberá len sám sebou, posilňuje svoju energiu, ale časom (najmä po absolvovaní 2. stupňa, ktorý je na zvládnutie najťažší, lebo sa týka človeka a jeho miesta v živote ľudí) sa začnú otvárať širšie životné súvislosti, ktoré nás ovplyvňujú. Niekedy má človek pocit, že na zvládnutie istých problémov sám nestačí, napriek tomu, že cvičí. Chcel by zmeniť svoj život, ale akoby sa točil v kruhu, objavuje sa strach, nedôvera, pocity viny, a podobne. Metóda konštelácií nám môže pomôcť objaviť čo nás ťahá dozadu z pohľadu rodinného/či iného systému a uvoľniť tieto bloky. Bloky totiž môžu vznikať nielen u jednotlivca, ale aj v  systéme ako takom.

Napríklad, keď sa v detstve udrieme, môže nám vzniknúť v oblasti hlavy trauma, kde sa neskôr blokuje tok čchi a nás v dospelosti bolieva hlava a ani nevieme prečo. Cvičením alebo liečením môžeme blok odstrániť a hlava prestane bolieť. V rodine sa môže prihodiť traumatická udalosť, napr, smrť dieťaťa, ktorá spôsobí takú veľkú bolesť, že ju konkrétny jednotlivec (napr. matka) nedokáže v plnej miere stráviť.  Kus matkinej energie je potom stále v tejto bolesti, kvôli nej nie je schopná vidieť svoje ostané deti alebo manžela tak, ako by mala a v rodine energia neprúdi. To samozrejme ovplyvní všetkých členov, najviac tých najmenších alebo najcitlivejších. Kým táto trauma nie je v plnej miere prežitá, vždy bude v systéme niekto, kto ju bude pripomínať alebo riešiť. V konšteláciách je možnosť takúto systémovú blokádu odhaliť a vyriešiť, čo pozitívne ovplyvní nielen klienta, ktorý o to žiadal ale celý jeho systém / rodinu.

Čchi-kungisti majú určitú výhodu v tom, že sú vnímavejší a energeticky lepšie vybavení ako netrénovaný človek a riešenia, ktoré sa im prostredníctvom konštelácií vyjavia, majú dobrú šancu zrealizovať v praxi. Keď človek doslova vidí, kde robil chybu, respektíve, že robil všetko čo je v jeho silách, ale smeroval energiu niekam, kde z toho nebol žiaden úžitok, následne dokáže svoju energiu zacieliť na skutočné riešenie.

 

Semináre rodinných konštelácií

Konštelácie sú samozrejme prínosom pre každého človeka, nielen pre cvičencov čchi-kungu. Je na každom z nás, akú cestu si vyberie. Sama znalosti z nich používam vo vlastnom živote, pri pochopení a liečení klientov, v minulosti som organizovala semináre Zdeňke Tuškovej z Prahy, ďalej sa v tejto oblasti vzdelávam a realizujem vlastné semináre, ktoré nájdete v časti Akcie. Môžete si prečítať aj o mojej osobnej skúsenosti s konšteláciami.