Konštelácie

1. Čo sú to Konštelácie?
Konštelácie sú metóda, ktorá nám poskytuje pohľad na celok. Sme zvyknutí pozerať sa na svoj život a problémy ako individuálnu záležitosť, to však môže byť veľmi zavádzajúce. Všetci sme totiž súčasťou rôznych systémov - rodín, partnerských a priateľských vzťahov, pracovných kolektívov, spoločnosti. V každom z týchto systémov zohrávame určitú rolu. Jednotlivé systémy aj život ako taký potrebujú svoj prirodzený poriadok, my ho však často porušujeme, pretože si ho nie sme vedomí. To môže byť dôvodom, prečo nás sprevádzajú rôzne typy problémov. Rodinné konštelácie sú skvelou možnosťou, ako tieto systémy odkryť a pozrieť sa, kde sa stala chyba. Týmto spôsobom môžeme nájsť traumy, chýbajúce články systému, či prevzaté role (napr. dcéra sa nevedomky správa ako niektorý problematický člen rodiny), ktoré nám spôsobujú ťažkosti. A čo je najdôležitejšie, zistené chyby je možné v konštelácii pokojnou cestou napraviť tak, aby bol v poriadku celý systém. Konštelovať sa dá aj zdravotný problém, práca, či finančné záležitosti. Aj v takýchto prípadoch je totiž možné pozrieť sa na časti systému, ktoré daný problém ovplyvňujú a uvoľniť existujúce blokády.


2. Ako Konštelácie prebiehajú?

Najlepšie sa pracuje v skupine. Dá sa pracovať aj individuálne, ale skupinová práca je to čo robí konštelácie konšteláciami. Na seminári sa zíde skupina účastníkov, ktorí sa prihlásili na konkrétny seminár (čiže skupina nie je stála). Každý za seba a svoje správanie nesie zodpovednosť a má slobodu rozhodnutia v tom, do akej miery sa diania na seminári zúčastňuje. Môže byť tichým pozorovateľom, či sa aktívne zúčastňovať jednotlivých konštelácií. Seminár vedie/usmerňuje lektor, ktorý postupne z účastníkov vyberá tých, ktorým bude konštelácia postavená (zohľadňuje sa čas, akútnosť problému, záujem účastníkov, prirodzená nadväznosť jednotlivých problémov, a pod.). Zástupcov do konštelácie z účastníkov seminára, v novom duchovnom prístupe ku konšteláciám, vyberá lektor zo záujemcov (zastupovanie je to vynikajúci spôsob, ako zažiť veci, ktoré nám iným spôsobom nemusia byť dostupné). Na seminári sa postaví toľko konštelácií, koľko čas umožní. Niekedy sa robia špeciálne cvičenia či náhľady, ktorých sa zúčastňujú všetci účastníci.


3. Aký je rozdiel medzi rôznymi druhmi Konštelácií?
Systémové konštelácie patria v súčasnosti medzi obľúbené metódy, ktoré pomáhajú odkryť príčiny našich problémov a nájsť vyhovujúce riešenia. Seminárov je už pomerne mnoho, nie každý lektor však používa rovnaké spôsoby práce. Závisí to od toho, akému druhu konštelácií (podľa akého autora) sa venuje a takisto aj od jeho/jej osobného prístupu. Obvykle sa zvykne pracovať v skupine, skupinu vedie lektor/terapeut, jeho/jej práca sa odlišuje množstvom hovoreného slova a mierou zasahovania do konštelácie a priebehu seminára. Bert Hellinger bol zakladateľom metódy systémových konštelácií a informácie, ktoré tu uvádzam aj semináre, ktoré organizujem sa týkajú konštelácií vedených podľa jeho pravidiel. Lektori tejto metódy dlho neboli certifikovaní, ale po jej enormnom rozšírení a rozvinutí rôznych variantov práce, Bert Hellinger v roku 2007 pristúpil k procesu postupnej certifikácie lektorov. Za týmto účelom začal organizovať špeciálne medzinárodné workshopy v Rakúsku, neskôr v Nemecku. Sama som bola účastníčkou prvého 9 dňového workshopu v lete 2007. Neskôr som sa zúčastnila jeho seminára v Prahe a teraz najnovšie aj v Bratislave.


4. Pre koho sú konštelácie vhodné a aká príprava je potrebná?
Konštelácie sú v zásade vhodné pre každého človeka, ktorý je schopný za seba niesť zodpovednosť. Zúčastňujú sa ich ľudia so záujmom o ďalší rozvoj osobnosti a nový pohľad na riešenie problémov. V prípade, že človek podstupuje nejakú liečbu (či už fyzického alebo psychického ochorenia) je potrebné o tom informovať lektora, účasť na seminári je v poriadku. Zvýšená opatrnosť je potrebná pri tehotenstve, srdcových ochoreniach, ťažkých a vyčerpávajúcich stavoch po operácii, pri ťažkej chorobe, epilepsii. Aj v takýchto prípadoch sa odporúča informovať lektora, aby pri seminári vedel Váš stav zohľadniť. Medzi stavy, kedy sa účasť neodporúča patria akútne krízy (úmrtie blízkej osoby, náhly rozchod a podobne). Vtedy je lepšie na seminár prísť s odstupom nejakého času. Pre psychiatrických pacientov či drogovo závislých sa zvyknú organizovať samostatné semináre, ktoré takýto klienti absolvujú spoločne so svojimi terapeutmi respektíve za spolupráce s nimi.


5. Nárok na vlastnú konšteláciu na seminári.
Postavenie vlastnej konštelácie nie je nevyhnutné pre riešenie problému. Účasť na seminári a prípadné zastupovanie v konšteláciách ďalších účastníkov má silný efekt a v danej chvíli môže byť vhodnejším spôsobom pochopenia situácie. Je dobré dôverovať lektorovi a vývoju na seminári, ktorý je usmerňovaný tak, aby priniesol čo najväčší benefit všetkým zúčastneným. V prípade, že ste na konšteláciu pripravení a je ten správny čas na jej postavenie, určite na Vás na seminári príde rad. Vopred dané dohody o tom, komu a kedy bude aká konštelácia postavená, môžu viesť k mechanickosti práce a brániť prirodzenému toku diania.