Články

Úvod>Články > Články
Koncepcia akcií na najbližší polrok - Cesta k vnútornému mieru (pokojnej mysli a šťastnej duši)

Milí priatelia,


v zľahka vynovenom šate od marca pokračujem ďalšími akciami. Postupne ich uvádzam aj na stránke a dopĺňam podrobnejšie popisy, ale keďže som do istej miery zmenila ich koncepciu, chvíľku mi to trvá, kým som schopná ich popísať a niektoré veci sa slovami úplne ľahko vyjadriť ani nedajú.

 

Dostávam otázky najmä na retreaty, či budú pokračovať. Áno budú. Postupne ich uvádzam v sekcii Akcie.

 

Najprv by som rada uviedla zámer akcií na najbližší polrok - nazvala by som to upratovanie a opätovné objavovanie seba samého:). Z času na čas sa človek musí zastaviť a zamyslieť nad svojou životnou cestou, vyhodnotiť, kde sa asi nachádza. Či žije a robí, to čo by chcel, či sa priority, zdravotný, emocionálny či psychický stav nezmenili. Či ho/ju ešte teší, to čo robí, je spokojný/á s tým kam smeruje, dosahuje adekvátne výsledky, atď.

 

Opätovne sa presvedčiť, že nasleduje seba, svoju životnú cestu, že využíva, nie potláča svoje schopnosti a emócie, v domnení dosahovania nejakých "vyšších cieľov". Proste si upratať a pripomenúť, prípadne prehodnotiť svoje priority.

 

Mojím cieľom pri učení čohokoľvek vždy bolo, napomáhať ľuďom, aby sa stali emocionálne zrelými bytosťamiktoré preberajú plnú zodpovednosť za svoj život. Len ak toto dosiahneme je reálne niečo, čo sa nazýva "duchovný rozvoj".

 

len vtedy sa môžeme stať aj duchovne nezávislými bytosťami, ktorých duchovný rozvoj je prirodzeným vyústením kvalitného, normálneho, života, tu na zemi. Inak je duchovný rozvoj len domnelý a slúži skôr ako únik od reality, ktorá nás neuspokojuje.

 

Keďže toto mám možnosť pozorovať posledné roky vo zvýšenej miere, rozhodla som sa tejto téme venovať do väčej hĺbky. Dalo by sa povedať, že je to taká rozšírená forma toho, čo v ZYQ poznáme ako 2. stupeň, aj toho, čo poznáte z konštelácií, kde riešime svoje emocionálne traumy, rodinnú "karmu", atď.

 

Sám Majster Xu Mingtang povedal v Harmónii na retreate v roku 2012, že väčšina ľudí v živote nezvládne ani 2. stupeň. A ak sa im to podarí, 3. stupeň aj s pauzou, sú už potom pomerne jednoduché. Moja osobná životno-cvičebná skúsenosť to potvrdzuje.

 

Na akciách preto budeme robiť známejšie aj menej známe meditácie, cvičenia, techniky, vizualizácie, pohyb, ap. zamerané na to, aby sme tú úroveň 2. stupňa (ticho v mysli a šťastie v duši) naozaj zvládli.

 

Posledné dva roky som veľa študovala aj iné rozvojové techniky, ktoré sú mi blízke - rôzne spôsoby vnútorného pozorovania - a mnohé autentické cvičenia sa mi "ukazujú" priamo na akciách, konkrétne pre danú skupinu. Sú to rozvojovo-samoliečebné techniky slúžiace na to, aby sme sa dostali hlbšie k svojmu jadru, svojej prirodzenej podstate.

 

V minulosti som manažovala veľké projekty a taktiež som viedla kurzy projektového manažmentu. Aj vďaka týmto skúsenostiam som aj k osobnému a duchovnému rozvoju vždy pristupovala systematicky, aj keď na pohľad je v akciách čo robím, veľa spontánnosti. Voľnosť, plynulý tok sú však výsledkom vnútornej disciplíny, ktorú na pohľad možno nevidíme, ale niekde v hĺbke určuje smer a drží všetko pokope.

 

Ak vás tieto veci zaujímajú, veľmi rada vás budem ďalej stretávať.

 

Niektoré akcie budú určené všetkým, niektoré už budú selektívne, kde bude potrebné preukázať seriózny záujem a prácu na sebe. Na takých akciách už pôjdeme do väčšej hĺbky a v prípade pripravenosti aj cestou taoistickej vnútornej alchýmie, čiže všetkým dobre známymi guličkami a kanálmi:)

 

Lenka 


«späť