Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung

Čchi-kung – čo to je a ako sa vyznať v rôznych druhoch čchi-kungu

Čchi-kung je názov, ktorý sa v dnešnej dobe používa pomerne často a obvykle označuje súbor cvikov zameraných na rozvoj, respektíve obnovenie zdravia človeka. Čchi-kung je názov moderný a súhrnný, ktorý v preklade znamená  „prácu s energiou“ (čchi - energia, vitálna energia; kung - práca). Kedysi sa rôzne cvičebné školy nazývali menom konkrétneho majstra, dnes sa už používajú rôzne názvy, veľmi často len čchi-kung a niekedy môže byť problém sa v nich vyznať. Školy sa môžu navzájom dosť odlišovať, či už konkrétnymi cvičeniami, ale aj konečnými cieľmi, dosiahnutiu ktorých má cvičenie napomôcť. S energiou sa dá pracovať rôznymi spôsobmi, pri cvičení (rôzne druhy čchi-kungu, taj čchi, jogy), ale napríklad aj pri usporiadaní priestoru (feng shui) alebo pri liečení (masáže, akupunktúra, bylinky a iné metódy). Každá škola má určité ciele (napríklad zdravie, fyzická sila, obratnosť, emocionálna vyrovnanosť, tréning mysle, tréning určitých konkrétnych schopností, duchovný rozvoj) a postupy (spôsob výučby), ktoré by mali byť nejakým dostupným spôsobom vysvetlené a zverejnené a človek by si pri výbere mal overiť, že sú tieto ciele a postupy v súlade s jeho vlastnými cieľmi a súčasnými možnosťami.

Samozrejme, mnohé školy budú mať veľmi podobné popisy a niekedy ťažko odhadnúť, ktorý spôsob je pre nás ten najsprávnejší. Tu však dobre poslúži naša intuícia a pocity, prípadne osobné odporúčania blízkych. Keď si vyberiete to, čo vás v konkrétnej chvíli priťahuje a takého učiteľa/ku, ktorý je vám je momentálne sympatický, určite nespravíte chybu. Či už to bude vaša konečná zastávka alebo len prestupná stanica, skôr alebo neskôr sa dopracujete k vašej vlastnej ceste a metóde, ktorá je pre vás najefektívnejšia. Rovnako je možné, že ich budete kombinovať niekoľko.

Škola Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung

Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung je názov školy čchi-kungu, ktorá patrí medzi najstaršie a najkomplexnejšie školy čchi-kungu v Číne. Tento názov sa používa od deväťdesiatych rokov minulého storočia a zaviedol ho súčasný majster školy Xu Mingtang. Dôvodom bolo práve odlíšenie školy od rôznych bližšie nešpecifikovaných cvičení čchi-kungu, ako som spomínala vyššie.

Táto škola nie je zostavou nejakého počtu vybraných zdravotných cvikov, ale dlhodobým systémom rozvoja človeka po stránke fyzickej, energetickej aj duchovnej. Pochádza z oblasti Šaolinu a jej vek sa odhaduje na viac ako 7 000 rokov. Je inšpirovaná pôvodnými šamanskými technikami, zahŕňa taoistické aj budhistické praktiky, nie je však nábožensky orientovaná. Dalo by sa povedať, že je určitým filozofickým pohľadom na svet a jej cieľom je skutočné pochopenie života v tom najširšom zmysle slova. Za obdobie mnohých rokov svojej existencie zachovala tie najefektívnejšie cvičenia, ktoré pri pravidelnom cvičení veľmi rýchlo vedú k výsledkom. Majster Xu Mingtang ju označuje ako „simple science of life“ (jednoduchá veda o živote). Škola bola tajnou náukou a k zverejneniu prišlo pred necelými 20 rokmi. Do dnešného dňa nie sú zverejnené všetky časti náuky a niektoré sú prístupné len osobným žiakom majstra. Odtajnenie ďalších častí školy sa očakáva v blízkej budúcnosti.

Škola má tri časti - sebarozvoj (cvičenie, ktoré sa môže každý naučiť na kurzoch), liečenie pomocou čchi-kungu (Image Medicine), ktoré vyučuje majster a sčasti je aj súčasťou kurzov v rámci sebarozvoja a prenos vedomostí (zatiaľ sa verejne neučí). Časť sebarozvoja má päť stupňov, ktoré na seba nadväzujú. Cvičenia sú kombináciu pohybových a tichých meditatívnych cvikov, pričom meditácia naberá na intenzite pri prechode na vyššie stupne (2 a 3. stupeň). Neskôr (od 4. stupňa) sú cvičenia viacej rôznorodé. Cviky sú usporiadané tak, že pomáhajú človeku postupne sa uvoľniť, aktivovať svoju energiu a posilniť alebo obnoviť fyzické zdravie a silu (1. stupeň). Nasleduje harmonizácia energie, ktorá pomáha upokojiť emócie a myseľ a tým posilniť prežívanie lásky a šťastia (2. stupeň). Ďalším krokom je zažitie stavu hlbokého ticha, ktoré je veľmi liečivé po všetkých stránkach a rozvíja našu múdrosť a kreativitu (3. stupeň). Prvé tri stupne sú tréningom tela, energie a mysle. Za tým nasledujú pokročilé stupne (4. a 5. stupeň), ktoré sa už radia k duchovnému rozvoju človeka a pomáhajú pochopiť vesmírne zákony ovplyvňujúce náš život. Viac sa dozviete na webe SAČ ZYQ. Postup výuky je prostredníctvom kurzov, ktoré vedú inštruktori certifikovaní majstrom Xu Mingtangom. Moje kurzy nájdete v časti Akcie, Všetky kurzy v Slovenskej republike nájdete tu. Prečítajte si aj Rady pre začínajúcich cvičencov.

 

Ako som sa dostala k cvičeniu a moje doterajšie skúsenosti si môžete prečítať tu.

 

Knihy o Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu, ktoré doteraz vyšli v slovenskom jazyku a vydala ich Slovenská asociácia ZYQ je možné zakúpiť na kurzoch u inštruktorov, cez SAČ ZYQ a v kníhkupectvách. Na fotke vidíte najnovšiu a najaktuálnejšiu edíciu kníh.