Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung - začínajúci cvičenci

1. Čo je to Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung?

Čchi-kung je čínske cvičenie slúžiace na udržanie a obnovenie zdravia, tréning energie, mysle a duchovný rozvoj. Donedávna patrilo k tajným náukám Starej Číny, verejnosti a západnej spoločnosti bolo sprístupnené asi pred 20 rokmi. Cvičenia sú jednoduché, nevyžadujú atletickú silu či špeciálnu gymnastickú obratnosť a zvládnu ich ľudia všetkých vekových skupín, vrátane ľudí so zdravotnými problémami. Po naučení sa cvikov môžeme cvičiť sami, nepotrebujeme k tomu žiadne náradie a cvičiť sa dá prakticky kdekoľvek, kde máme kúsok miesta. Škola Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung patrí medzi najstaršie a najkomplexnejšie školy čchi-kungu v Číne, pochádza z oblasti Šaolinu a jej vek sa odhaduje na viac ako 7 000 rokov. Integruje starodávne šamanské metódy s neskôr rozvinutými praktikami taoizmu a budhizmu. Pozostáva z piatich stupňov. Je školou vyšších úrovní a jej cieľom je komplexný rozvoj ľudskej bytosti. Postupne sa posilňuje zdravie, šťastné prežívanie života, múdrosť a kreativita človeka. Vo vyšších štádiách sa učíme pochopiť, čo je to vedomie, duša, vesmírne zákony, život. Učíme sa porozumieť miere našej slobody v rámci týchto zákonov.


2. Ako začať cvičiť?

Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung učia certifikovaní inštruktori (certifikuje ich čínsky majster školy Xu Mingtang), ktorých zastrešuje Slovenská a česká asociácia Zhong Yuan Qigong  (SAČ ZYQ). Inštruktorov a všetky kurzy, ktoré prebiehajú na Slovensku a v Čechách nájdete na hlavnej stránke školy. Kurzy obvykle prebiehajú počas víkendov, niektoré dochádzkovým spôsobom (1-2 krát týždenne počas určitého obdobia). Začína sa kurzom 1. stupňa, ktorý je určený aj úplným začiatočníkom. Pre účasť na kurze nie je potrebná žiadna teoretická ani praktická príprava. Po absolvovaní kurzu 1. stupňa je cvičenec schopný ďalej cvičiť sám a takisto sa zúčastňovať ďalších akcií Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu (napríklad pravidelných cvičení, kurzov vyšších stupňov a podobne). Ako správne cvičiť a ako ďalej postupovať sa dozviete na kurze. Prečítajte si aj Pre začínajúcich cvičencov. (Ja osobne v súčasnosti začiatočníkov vyučujem minimálne.)


3. Aký je rozdiel medzi čchi-kungom, taj-čchi, jogou?

Škôl a druhov čchi-kungu, taj-čchi a jogy je množstvo. Podstata všetkých týchto cvičení je v práci s vnútornou energiou človeka. Cvičenia zvyknú pozostávať z pohybovej a meditatívnej zložky. Niektoré školy kladú väčší dôraz na pohyb, iné na meditáciu v nadväznosti na ciele tej ktorej školy. Obvykle, ale nemusí to byť pravidlo, čchi-kung kombinuje pohyb a meditáciu, taj-čchi je najmä pohybové, joga kombinuje pohyb a meditáciu, pričom niektoré druhy sú vyslovene pohybové, iné naopak meditatívne. Pri výbere cvičenia je dobré zohľadniť - intuíciu (kam Vás to ťahá - môže Vás priťahovať určité cvičenie, prípadne Vám môže byť sympatický inštruktor / majster(ka), vlastné ciele a možnosti (čo chcete dosiahnuť a aký typ cvičenia a systém výučby Vám bude vyhovovať - ste schopní dochádzať niekam pravidelne na cvičenia alebo radšej pôjdete na kurz a ďalej budete cvičiť sami), kvalitu školy - každá fungujúca škola by mala mať k dispozícii informácie o cieľoch cvičenia a spôsobe výučby, kde sa človek môže presvedčiť kto a akým spôsobom ho bude učiť. V dnešnej dobe takéto cvičenia zažívajú boom, avšak niekedy to môže byť aj na úkor kvality a z cvičení s veľkým rozvojovým potenciálom sa stáva obyčajný telocvik.


4. Je čchi-kung vhodný aj vo vyššom veku, pre ľudí so zdravotnými problémami?

Áno. Čchi-kung pomáha udržovať zdravie a kondíciu a takisto môže pomôcť zdravie obnoviť. Pred tým, ako začnete cvičiť si overte náročnosť cvičení konkrétnej školy, respektíve informuje inštruktora(ku) o svojom zdravotnom stave, aby vedeli zvážiť vhodnosť jednotlivých cvikov a usmerniť cvičenie tak, aby zodpovedalo Vašim možnostiam a potrebám.


5. Aká dôležitá je pravidelnosť cvičenia?

Pravidelnosť je dôležitá. Tak ako pri akejkoľvek novej činnosti, ktorú začíname, v začiatkoch to môže byť pre nás náročné časovo, prípadne fyzicky alebo psychicky. Výsledky sa však dajú dosiahnuť len pravidelným cvičením, či už spoločným alebo samostatným. Ako často a ako dlho cvičiť sa dozviete na kurze. Zo začiatku je potrebné nastoliť si určitú disciplínu, aby sme cvičenie dostali „do krvi", neskôr sa stane bežnou a vítanou súčasťou nášho života. Ako hovoríme my na Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu, cvičenie je čas oddychu, čas, keď môžeme byť sami so sebou a relaxovať. V bežnom živote musíme väčšinou niečo riešiť, niečím sa zaoberať a málokedy máme možnosť len tak vypnúť. Cvičenie nám to umožňuje a dáva nám ešte oveľa viac. Týmito momentmi oddychu čerpáme silu na to, aby aj náš každodenný život bol príjemnejší a krajší a mohli si ho skutočne užívať.

 

Pokračovať na Pokročilí cvičenci alebo Konštelácie.