Akcie

Úvod>Akcie > Akcie

KONŠTELÁCIE, 10.11., Bratislava, SR

 

Seminár je vhodný na riešenie rôznych typov problémov - zdravotných, osobných alebo pracovných.  Aj vtedy, ak máme problém sa rozhodovať čo v živote robiť, akým smerom sa vybrať. Alebo keď cítime, že čosi nie je tak ako má byť, ale nevieme to presne definovať. Akoby nám v ceste stáli nejaké prekážky, brániace plnému prežívaniu života.

 

Rozvrh: piatok od 17.30 do 21.30/22 h
Miesto konania: Mýtna 15, Bratislava
Poplatok: 60 eur 

Minimálny počet účastníkov je 6, maximálny 12. Prihlásenie je záväzné po uhradení poplatku. Prihlasovanie na lenkacecetkova@gmail.com do 6. 11. 2023

  

Podmienky vstupu: 

Nevyžadujú sa žiadne predošlé skúsenosti s konšteláciami, postačuje ochota participovať na seminári a dodržiavať jeho pravidlá, ktoré budú na začiatku vysvetlené.

Účasťou na seminári nevzniká nárok na osobnú konšteláciu. Konštelácie na seminári sa stavajú tak, aby to bolo pre všetkých čo najprospešnejšie. Pre vyriešenie nášho problému je často efektívnejšie byť zástupcom v konštelácii niekoho iného.

Na seminári nepracujem s klientmi s psychiatrickými diagnózami a s klientmi v akútnom štádiu závažného ochorenia.

Viac informácií:

Výhoda práce prostredníctvom Nových spirituálnych konštelácií (podľa zakladateľa Berta Hellingera) je, že získavame pomoc cez silu a energiu skupiny, avšak nie je nutné nahlas pomenovávať záležitosti, ktoré chceme riešiť.  

Človek si môže tichou cestou vyriešiť problém bez toho, aby bol nútený o ňom rozprávať alebo poskytovať súkromné fakty o svojejj rodine. V mnohých prípadoch netreba povedať naozaj nič, niekedy je potrebné poskytnúť základné fakty typu "ženatý, dve deti..." Proces je tým pádom oveľa diskrétnejší.

 

Konštelácie zahŕňajú krátke meditácie/vizualizácie a prácu/zdieľanie  v menších skupinách. 

 

Viac o konšteláciách si prečítate tu.

Lenka Marečková Čečetková
Mobil: +421 903 272 008
« späť