Konštelácie

Systémové a rodinné konštelácie podľa Berta Hellingera
Systémové konštelácie patria v súčasnosti medzi obľúbené metódy, ktoré pomáhajú odkryť príčiny našich problémov a nájsť vyhovujúce riešenia. Seminárov je už pomerne mnoho, nie každý lektor však používa rovnaké spôsoby práce. Bert Hellinger bol zakladateľom metódy systémových konštelácií a texty, ktoré tu uvádzam aj semináre, ktoré organizujem sa týkajú konštelácií vedených podľa jeho pravidiel.

Konštelácie sú metóda, ktorá dokáže „otvoriť oči" a navodiť stav pochopenia problémov. Všetci sme súčasťou rôznych systémov - rodín, partnerských a priateľských vzťahov, pracovných kolektívov, spoločnosti. V každom z týchto systémov hráme určitú rolu. Niektoré sa nám páčiť môžu, iné menej. Na prvý pohľad sa môže zdať, že s tým niet čo urobiť. Avšak tieto systémy aj život ako taký potrebujú svoj prirodzený poriadok, ktorý často porušujeme, pretože si ho v bežnom živote nie sme vedomí. To môže byť dôvodom, prečo nás sprevádzajú rôzne typy problémov. Rodinné konštelácie sú skvelou možnosťou, ako tieto systémy odkryť a pozrieť sa, kde sa stala chyba. Týmto spôsobom môžeme nájsť traumy, chýbajúce články systému, či prevzaté role (napr. dcéra sa nevedomky správa ako niektorý problematický člen rodiny), ktoré nám spôsobujú ťažkosti. A čo je najdôležitejšie, zistené chyby je možné v konštelácii pokojnou cestou napraviť tak, aby bol v poriadku celý systém. Konštelovať sa dá aj zdravotný problém, práca, či finančné záležitosti. Aj v takýchto prípadoch je totiž možné pozrieť sa na časti systému, ktoré daný problém ovplyvňujú a uvoľniť existujúce blokády.

Hellinger neobjavil niečo neexistujúce, ale priniesol nový prístup v práci so systémami. Základy pre jeho prácu položila rodinná terapeutka Virginia Satirová, ktorá sa venovala rodinným systémom. Bert Hellinger jej prácu ďalej rozvinul, postupne objavoval pravidlá, ktoré systémy ovplyvňujú a vytvoril systémové konštelácie, techniku ktorých doviedol takmer k dokonalosti. Okolo roku 2007 začal používať takzvané Pohyby duše. Vychádzajú z rodinných konštelácií, ale účastníci konštelácie sa len zľahka a bez slov pohybujú, vnímajúc pocity a energie, ktoré zažívajú. Konštelácia trvá tak dlho, kým tieto pocity úplne neprežijú. Pri takejto práci sa niekedy nepoužívajú zástupcovia, ale človek na svojom mieste stojí sám. V súčasnosti sa tento druh práce ešte prehĺbil a prebiehajú tzv. Nové  - duchovné (spiritual) konštelácie, s minimom otázok a vysvetľovaní. Pracuje sa v tichu a priestor dostáva prirodzený liečivý pohyb a zvuk.

 

Viac o konšteláciách  podľa Berta Hellingera.


Ako konštelácie prebiehajú
Pracuje sa v skupine, výnimočne, niektorí konštelári, pracujú aj s jednotlivcami. Tí, ktorí zažili oba spôsoby potvrdzujú, že skupinová práca prináša podstatne silnejšiu energiu. V minulosti sa pri  postavení vlastnej konštelácie poskytovali dôležité informácie o svojej (prípadne partnerovej) rodine (vážne udalosti ako predčasná smrť (menej ako 50 rokov), smrť dieťaťa, rozvod, strata majetku, väzenie, účasť vo vojne, ap.). Od tohto spôsobu B. Hellinger už dávnejšie ustúpil (viď. vyššie Pohyby duše a Nové, duchovné, konštelácie). Postavenie vlastnej konštelácie nie je nevyhnutné pre riešenie problému. Účasť na seminári a prípadné zastupovanie v konšteláciách ďalších účastníkov má silný efekt a v danej chvíli môže byť vhodnejším spôsobom prežitia situácie.


Pokračovať na môj pohľad na konštelácie.  Semináre nájdete v časti Akcie.