Popis cvičení 3. stupňa ZYQ

 

Na 3. stupni sa cvičia 2 prípravné cvičenia a 3 hlavné cvičenia - Veľký strom, Budovanie stredného kanálu (cesta do horného tan-tchiénu) a Bi-gu shi-čchi (prijímanie čchi cez pupok).

 

Prípravné cvičenia

Postoj je ako na 1. a 2. stupni.


7. Naberanie mesiaca z vody
Pokojne stojíme. Predstavíme si, že sme na brehu jazera / mora. Je noc, spln mesiaca, hladina je pokojná a mesiac sa na nej jasne odráža. Zľahka sa nakloníme, ruky naberajú mesiac z mora a ukladajú ho cez čelo do hlavy. Potom dlane pri čele otočíme smerom dolu a za pomoci pohybu rúk spustíme mesiac do spodného tan-tchiénu. Ruky položíme na pupok, ako na 1. stupni. Opakujeme 8 krát. Potom rovnakým spôsobom naberáme mesiac 8 krát do stredného tan-tchiénu a ruky si kladieme na hruď, ako na 2. stupni. Napokon naberieme mesiac 8 krát do horného tan-tchiénu.

Význam: Utíšenie mysle, rozvíjanie funkcie 3. oka.

 

8. Telo naberá príjemnú vôňu (vôňu iných svetov)

Pokojne sa postavíme. Privrieme oči a precítime vôňu rozkvitnutej lúky. Ruky pomaly dvíhame do výšky ramien, zároveň za pomoci nádychu naberáme vôňu celým telom a bodom paj chuej na temene hlavy. Potom ruky s výdychom spustíme, pričom vydýchneme cez body jung čchuan na chodidlách. Pohyb rúk je ako mávanie krídlami, každé mávnutie krídiel nám pomáha vyletieť do vyššieho sveta a výdych cez chodidlá nám dodáva silu na stúpanie. Opakujeme 8 krát, až sa dostaneme do najvyššieho sveta a tam si ešte ďalších 8 krát zalietame.

Význam: Tréning duše na stav mimo tela, príjem informácií z vyšších svetov.

 

Hlavné cvičenia

Veľký strom podľa 3. stupňa

Položenie nôh je ako na 1. alebo 2. stupni. Ruky dvihneme na úroven horného tan-tchiénu, dlane smerujú k čelu. Predstavíme si pred sebou svojho dvojníka (ako svoj zrkadlový obraz). Zmeníme sa na strom a stojíme aspoň 40 minút. V závere cvičenia zjednotíme svojho dvojníka so sebou, potom uložíme energetickú guľu do horného tan-tchiénu. Záverečné cvičenia sú rovnaké ako na 1. a 2. stupni.

Význam: Posilňovanie shen - ducha, spoznávanie svojho skutočného ja.

 

Čchan-cuo (budovanie kanálu čchung-maj, cesta do horného tan-tchiénu) - 3 spôsoby

1. Pokojne sa posadíme (prípadne postavíme). Chrbtica a šija sú vystreté. Položíme ruky na spodný tan-tchién a vizualizujeme si v ňom guličku. Keď je gulička horúca, premiestnime ju vo vnútri tela do stredného tan-tchiénu, pričom si pomáhame rukami, ktoré sa premiestňujú po povrchu tela. Pozorujeme guličku v strednom tan-tchiéne, ruky sú položené na hrudi tak, že sa dotýkajú brušká palcov. Po precítení guličky ju premiestnime do horného tan-tchiénu, dlane si položíme cez seba na čelo a pozorujeme guličku v hornom tan-tchiéne. Potom guličku spúšťame smerom dolu a takto pokračujeme presúvaním guličky medzi spodným, stredným a horným tan-tchiénom. Sústredíme sa najmä na cestu medzi stredným a horným tan-tchiénom, nakoľko spojenie medzi spodným a stredným tan-tchiénom sme budovali na 2. stupni. Ukončíme v spodnom tan-tchiéne.

2. Pokojne sa posadíme (prípadne postavíme). Chrbtica a šija sú vystreté. Ticho sedíme a pozorujeme svetlú trubicu medzi horným a stredným tan-tchiénom, neskôr medzi horným a spodným tan-tchiénom. Ukončíme skoncentrovaním čchi v hornom tan-tchiéne, podľa potreby spustíme guličku do stredného alebo spodného tan-tchiénu (keď sa cítime nesústredení alebo nás bolí hlava).

3. Posadíme sa, chrbtica a šija sú vystreté. Položíme ruky na spodný tan-tchién a vizualizujeme si v ňom guličku. Keď je gulička horúca, premiestnime ju vo vnútri tela do stredného tan-tchiénu, pričom si pomáhame rukami, ktoré sa premiestňujú po povrchu tela. Po precítení guličky ju premiestnime do horného tan-tchiénu, dlane si položíme cez seba na čelo a pozorujeme guličku v hornom tan-tchiéne. (Môžeme cvičiť aj tak, že dlane hneď na začiatku položíme na horný tan-tchién.) Ďalej pozorujeme guličku v hornom tan-tchiéne, kde na konci cvičenia energiu skoncentrujeme. Podľa potreby (keď sa cítime nesústredení alebo nás bolí hlava) spustíme guličku do stredného alebo spodného tan-tchiénu.

Po ukončení meditácie si urobíme záverečné cvičenia a dôsledne sa preklepeme.

Význam: Posilnenie horného tan-tchiénu, budovanie stredného kanálu čchung-maj, zjednotenie energií jing (spodný tan-tchién), čchi (stredný tan-tchién) a shen (horný tan-tchién), dosiahnutie stavu ticha.

 

Bi-gu shi-čchi (prijímanie čchi cez pupok)

Pohodlne sa posadíme, prípadne si ľahneme. Uvedomíme si svoj pupok a predstavíme si ako sa postupne zväčšuje a otvára (ako keď rozkvitá kvet a otvárajú sa mu okvetné lístky). Zväčší sa na úroveň celého tela, obalí nás a vzadu sa uzatvorí tak, že sme celí vo svojom pupku schovaní. Ticho sedíme / ležíme a prijímame čchi. Ukončíme cvičenie tak, že pupok v zadnej časti tela opäť roztvoríme a postupne ho zmenšíme na svoje pôvodné miesto a veľkosť. Na chvíľu si dlane položíme na pupok a čchi skoncentrujeme.

Význam: Tréning schopnosti prijímať čchi cez pupok, čo vedie k prispôsobeniu našej tráviacej sústavy na získavanie živín a všetkých látok potrebných pre telo priamo z okolitého prostredia bez nutnosti konzumovať potravu. Bi-gu shi-čchi potom slúži na fyzickú a duchovnú očistu a dosiahnutie stavu pauzy.

Starý človek sa stáva dieťaťom (varianta cvičenia Bi-gu shi-čchi)

Úvod cvičenia je rovnaký, ako pri predchádzajúcom cvičení. Otvoríme si pupok a zabalíme sa do neho. Potom sa zmeníme na malé dieťa (plod v tele matky) a prijímame všetko potrebné, ako ešte nenarodené dieťa v tele matky cez pupočnú šnúru. Ticho sedíme / ležíme a na nič nemyslíme. Ukončíme cvičenie tak, že pupok v zadnej časti tela opäť roztvoríme a postupne ho zmenšíme na svoje pôvodné miesto a veľkosť. Na chvíľu si dlane položíme na pupok a čchi skoncentrujeme.

Význam: Tréning schopnosti prijímať čchi cez pupok, omladenie organizmu.