Popis cvičení 2. stupňa ZYQ

 

Na 2. stupni sa cvičia 2 prípravné cvičenia a 3 hlavné cvičenia - Veľký strom, Dýchanie telom (4 spôsoby) a Budovanie stredného kanálu (spojnica medzi spodným a stredným tan-tchiénom). Medzi doplňujúce cvičenia patrí Wu-sing gun - regulácia funkcie vnútorných orgánov.

 

Prípravné cvičenia

Postoj je ako na 1. stupni.

 

5. Spájanie vesmíru, človeka a zeme

Uvedomíme si energiu v spodnom tan-tchiéne, predstavíme si guľu, ktorá po šírke vypĺňa naše telo a presahuje ho. Na úrovni brucha guľu podporieme dlaňami a potom dvíhame ruky spolu s guľou smerom hore. Keď sú dlane na úrovni čela, otočíme dlane smerom k nebu a ruky spolu s guľou natiahneme vysoko do vesmíru. S nádychom do gule naberieme energiu jang z vesmíru, dlane otočíme smerom k zemi a pomaly sa zohýbajúc rukami prevedieme energiu cez telo a nohy do zeme. Cez telo prechádzame so zadržaným dychom. S nádychom do gule doplníme energiu jin zo zeme, otočíme dlane smerom hore a presunieme guľu do vesmíru. Opakujeme 8x. Posledný nádych robíme zo zeme a následne jin-jangovú guľu zmenšíme do stredného tan-tchiénu a skoncentrujeme ju. Súčasne položíme dlane na stredný tan-tchién (muži a ženy ako obyčajne) tak, že sa dotýkajú brušká palcov. (Ak nám začne búšiť srdce, spustíme guľu do spodného tan-tchiénu a tam ju uložíme.)

Význam: Liečenie tela (toto cvičenie má mimoriadne priaznivé účinky na naše zdravie), harmonizácia energie jin a jang v tele, akumulácia energie v strednom tan-tchiéne.

 

6. Premiešavanie jin-jang gule

Pokojne stojíme, ruky dvíhame na úroveň hrude a súčasne zväšujeme jin-jangovú guľu zo stredného tan-tchiénu. Guľa vypĺňa našu náruč a my ju premiestňujeme doľava a doprava, pokiaľ nám to telo umožní bez nakláňania chrbtice. Opakujeme 8x. Následne guľu otáčame na úrovni hrude (ako keby sme rukami opisovali ležatú osmičku) a zároveň ju premiestňujeme z pravej na ľavú stranu a späť. Po 8 opakovaniach guľu zmenšíme a uložíme do stredného tan-tchiénu, pričom ruky položíme na hruď tak, že sa dotýkajú brušká palcov. V strednom tan-tchiéne guľu skoncentrujeme. (Ak nám začne búšiť srdce, spustíme guľu do spodného tan-tchiénu a tam ju uložíme.)

Význam: Zlepšovanie kvality čchi (energie), posilnenie energetického poľa (sily) človeka.

Hlavné cvičenia

 

Veľký strom podľa 2. stupňa

Pokojne sa postavíme, nohy sú od seba vzdialené na šírku pliec a viac. Šľapy mierne otočíme špičkami k sebe a spustíme sa do kolien, pričom kolená smerujú dopredu. V správnom postoji by sme mali pocítiť uvoľnenie v oblasti kostrče. Jazyk si položíme na podnebie. Ruky zdvihneme na úroveň hrudníka, čiže stredného tan-tchiénu. Zmeníme sa na strom. Takto stojíme minimálne 40 minút. Na záver guľu zmenšíme a skoncentrujeme energiu do stredného tan-tchiénu. (Ak nám začne búšiť srdce, spustíme guľu do spodného tan-tchiénu a tam ju uložíme.) Záverečné cvičenia sú rovnaké ako na 1. stupni.

Význam: Naberanie čchi - posilňovanie stredného tan-tchiénu, spájanie vesmíru, človeka a zeme, aktivácia bioaktívnych bodov v oblasti kostrče, ktoré napomáhajú prúdeniu transcenedentálnej energie.

 

Dýchanie telom - 4 spôsoby dýchania

1. Vyvedenie škodlivej čchi
Uvedomíme si svoje telo a vnímame ho ako priepustné. Celým telom pomaly vdýchneme kvalitnú čchi vesmíru a škodlivú čchi z tela rýchlo vydýchneme nosom ďaleko do vesmíru, pričom vnímame ako táto čchi odchádza celou plochou nášho tela.

2. Vyvedenie škodlivej čchi z konkrétneho orgánu / miesta na tele
Uvedomíme si svoje telo a vnímame ho ako priepustné. Celým telom vdýchneme kvalitnú čchi vesmíru a nasmerujem ju do chorého orgánu/miesta na tele. Škodlivú čchi z orgánu / miesta na tele rýchlo vydýchneme nosom ďaleko do vesmíru, pričom vnímame ako táto čchi odchádza celou plochou nášho tela.

3. Dýchanie telom
Uvedomíme si svoje telo a vnímame ho ako priepustné, ako keby sa na koži otvorili póry. Pomaly nadychujeme a vydychujeme celým telom, pričom vnímame pocity na koži.

4. Naberanie čchi
Uvedomíme si svoje telo a vnímame ho ako priepustné. Pomalým nádychom celým telom naberieme čchi spolu so vzduchom. Pri výdychu pomyselne zatvoríme vývody čchi z tela / póry na koži, odchádza len vzduch a my si uvedomujeme, ako sa čchi akumuluje v tele.

Význam: Očista tela, osvojenie si spôsobu dýchania telom, ktoré odľahčuje pľúca, normalizuje funkciu bioaktívnych bodov a dráh v tele, tréning schopnosti cítiť telom a utíšenie mysle.

 

Čchan-cuo (budovanie kanálu čchung-maj medzi spodným a stredným tan-tchiénom) - 3 spôsoby

1. Pokojne sa posadíme (prípadne postavíme). Chrbtica a šija sú vystreté. Položíme ruky na spodný tan-tchién a vizualizujeme si v ňom guličku. Keď je gulička horúca, premiestnime ju vo vnútri tela do stredného tan-tchiénu, pričom si pomáhame rukami, ktoré sa premiestňujú po povrchu tela. Pozorujeme guličku v strednom tan-tchiéne, ruky sú položené na hrudi tak, že sa dotýkajú brušká palcov. Po precítení guličky ju opäť premiestnime do spodného tan-tchiénu a takto pokračujeme presúvaním guličky medzi spodným a stredným tan-tchiénom. Opakujeme 54 alebo 108 krát. Ukončíme v spodnom tan-tchiéne. Tento pohyb je dôležitý pre vybudovanie cesty medzi spodným a stredným tan-tchiénom.

2. Pokojne sa posadíme (prípadne postavíme). Chrbtica a šija sú vystreté. Ticho sedíme a pozorujeme svetlú trubicu medzi spodným a stredným tan-tchiénom. Ukončíme skoncentrovaním čchi v strednom tan-tchiéne, ak nám začne búšiť srdce, spustíme čchi do spodného tan-tchiénu.

3. Posadíme sa, chrbtica a šija sú vystreté. Položíme ruky na spodný tan-tchién a vizualizujeme si v ňom guličku. Keď je gulička horúca, premiestnime ju vo vnútri tela do stredného tan-tchiénu, pričom si pomáhame rukami, ktoré sa premiestňujú po povrchu tela. (Môžeme cvičiť aj tak, že dlane hneď na začiatku položíme na stredný tan-tchién.) Ďalej pozorujeme guličku v strednom tan-tchiéne, kde na konci cvičenia energiu skoncentrujeme. V prípade nepohodlia či búšenia srdca ju spustíme do spodného tan-tchiénu.

Po ukončení meditácie si urobíme záverečné cvičenia a dôsledne sa preklepeme.

Význam: Posilnenie stredného tan-tchiénu, budovanie stredného kanálu čchung-maj, zjednotenie energií jing (spodný tan-tchién) a čchi (stredný tan-tchién), dosiahnutie stavu ticha.

 

Wu-sing gun - regulácia funkcie vnútorných orgánov

Pokojne a pohodlne sa posadíme. Vizualizujeme si svoje obličky v čiernej farbe a vnímame ako cez ne preteká voda. Pozoroujeme výmenu čchi vody medzi obličkami a vonkajším prostredím. Škodlivá čchi sa vyplavuje a obličky sa zapĺňajú zdravou a sviežou čchi vody. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime čchi vody z obličiek do pečene, kde sa zmení na čchi dreva. Vizualizujeme si pečeň v jasnozelenej farbe a pozorujeme výmenu čchi dreva medzi pečeňou a vonkajším prostredím. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime čchi dreva z pečene do srdca, kde sa zmení na čchi ohňa. Vizualizujeme si srdce v červenej farbe a pozorujeme výmenu čchi ohňa medzi srdcom a vonkajším prostredím. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime čchi ohňa zo srdca do sleziny, kde sa zmení na čchi zeme. Vizualizujeme si slezinu v žltej farbe a pozorujeme výmenu čchi zeme medzi slezinou a vonkajším prostredím. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime čchi zeme zo sleziny do pľúc, kde sa zmení na čchi kovu. Vizualizujeme si pľúca v bielej farbe a pozorujeme výmenu čchi kovu medzi pľúcami a vonkajším prostredím. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime čchi kovu z pľúc do obličiek, kde sa zmení na čchi vody. Vizualizujeme si obličky v čiernej farbe a cvičenie tým ukočíme, prípadne môžme opakovať ďalší okruh.

Okruh wu-sing sa dá robiť aj opakovane rýchlejším tempom, pričom nevenujeme jednotlivým orgánom 20 minút, ale len zopár minút a sústredíme sa na rýchly prietok čchi z orgánu do orgánu.

Význam: Zlepšenie práce vnútorných orgánov, harmonizácia 5 elementov / druhov čchi v našom tele.