Popis cvičení 1. stupňa ZYQ

 

Na 1. stupni sa cvičia 4 prípravné cvičenia a 3 hlavné cvičenia - Veľký strom, Zušľachťovanie čchi (energie) a Malý nebeský okruh.

 

Pri cvičení je telo uvoľnené. Špička jazyka sa dotýka horného tvrdého podnebia. Oči sú privreté, na tvári ľahký úsmev. Keď človek sedí, obidve ruky ležia na kolenách dlaňami hore. V akejkoľvek polohe sa človek musí cítiť pohodlne. Žiak nemusí vedieť, ani cítiť, ako ho učiteľ učí, alebo lieči. Žiak počúva učiteľa zvláštnym spôsobom - dlaňami.

 

Otvorenie dráh na prstoch rúk a nôh

Uvoľníme sa a prirodzene sa postavíme (základný postoj). Nohy sú rozkročené na šírku pliec. Je treba odložiť prstene, retiazky, korále atď. Pravou rukou - ukazovákom a stredným prstom, ktoré ohneme ako škrabku, otvoríme dráhy na prstoch ľavej ruky. Začíname od palca a každý prst premasírujeme dvakrát. Pritom si predstavujeme, že z prstov odoberáme škodlivú energiu a na končekoch prstov sa otvárajú aktívne body. To isté urobíme ľavou rukou na pravej ruke.
Sadneme si, dvihneme ľavú nohu a pravou rukou si otvoríme dráhy na prstoch nohy, potom zopakujeme na pravej nohe ľavou rukou. Ak to nie je možné, v stoji ohýbame prsty nôh tak, ako by sme chceli nabrať piesok prstami nôh, opakujeme 8-krát.

 

Prípravné cvičenia

1. Dieťa sa klania Budjovi

Základný postoj. Spojíme ruky dlaňami k sebe pred hruďou, prsty smerujú hore. Najprv otvoríme dlane smerom k sebe, otáčame zápästia tak, aby sa pri každom opísanom kruhu ruky vrátili do východiskovej polohy. Opakujeme 8-krát.

Potom otvoríme dlane a otáčame ich smerom od seba. Opakujeme 8-krát a končíme vo východiskovej polohe.
Pozor: pri otáčaní sú dlane stále po celej dĺžke spojené.
Význam: Rozcvičujeme kĺby zápästí, lakťov a pliec; vyrovnávame energiu jin a jang v tele; pozdravíme sa so svojím duchovným učiteľom.

 

2. Budhova ruka sleduje obrazy

Základný postoj. Ruky prirodzeným spôsobom upažíme, súbežne s podlahou, dlane smerujú dolu. Uvoľnené ruky pomaly predpažiť a znovu upažiť, opakovať 8-krát.
Potom otočíme dlane smerom hore a zopakujeme cvičenie 8-krát. Keď sú ruky vpredu, hruď je uvoľnená a chrbát natiahnutý. Vo východiskovej polohe je natiahnutá hruď a uvoľnený chrbát. Nakoniec otočíme dlane smerom dole a pomaly spustíme ruky, chvíľu pokojne postojíme.

Pozor: Ruky sa musia pohybovať vodorovne. Ruky, dlane, prsty majú byť uvolnené.
Význam: Precvičujeme svaly hrudníka a chrbta a otvárame brány v strednej časti chrbtice; učíme sa dlaňami pocítiť energie jin (Zem) a jang (Vesmír), naše ruky sa stávajú nekonečnými ako Budhove a my máme schponosť do nekonečna nahliadnuť.

 

3. Svätý žeriav pije vodu

Základný postoj. Mierne skloníme hlavu a oblúčikom ju otočíme doľava, potom hlavu vrátime do východiskovej polohy elipsovitým pohybom. Opakujeme 8-krát. Potom hlavu otáčame 8-krát doprava.

Nakoniec bradu natiahneme dopredu, potom ju pritiahneme na hrudník a vrátime do východiskovej polohy, pričom chrbtica robí vlnivý pohyb (ako keď pleskneme bičom). Napodobňujeme žeriava, ktorý pije vodu.
Význam: Zlepšujeme pohyblivosť chrbtice; podporujeme cirkuláciu energie dráhami - najmä vzostup energie od chodidiel smerom hore pričom sa aktivujú príslušné bioaktívne body; spojenie so žeriavom, jeho pochopenie a komunikácia s ním.

 

4. Tajomný(nesmrteľný) drak víri more

Základný postoj. Obe ruky položíme na driek (oblasť obličiek), palce mieria dopredu. Predstavíme si, že sme drak a stojíme v mori. Telom sa nakláňame dopredu a otáčame 8-krát zľava doprava, potom 8-krát na druhú stranu. Nakoniec sa silne otrasieme od chodidiel až do drieku.
Pozor: ak sa chvejú nohy, treba stáť stabilne.
Význam: Zlepšujeme pohyblivosť drieku a bedrových kĺbov; podporujeme funkcie obličiek; spojenie s drakom - základ pre komunikáciu s inými svetmi.

 

Hlavné cvičenia

1. Veľký strom
Základný postoj. Kolená sú ľahko ohnuté, panva trochu vtiahnutá, ruky sú prirodzene spustené. Krk uvoľnený, brada trochu spustená, koniec jazyka sa opiera o tvrdé podnebie, na tvári je ľahký úsmev, oči sú privreté. Ruky sa pomaly zdvíhajú pred brucho, na úroveň spodného tchan-tiénu, ako keby držali loptu (guľu). Stojíme pokojne, predstavíme si ako nám nohy vrastajú do zeme, postupne veľmi hlboko a telo vyrastá nekonečne vysoko do vesmíru. Zmeníme sa na strom. V takejto polohe stojíme min. 30 minút, na nič už nemyslíme. Potom guľu zmenšíme a umiestime ju do spodného tan-tchiénu, tam ju skoncentrujeme do bodu.
Neupíname sa na predstavu stromu, na začiatku si ho predstavíme a potom už naň nemyslíme.

Význam: Naberanie energie - telo sa stáva silnejšie a zdravšie, predlžovanie života, spájanie zeme, človeka a vesmíru.


Záverečné cviky po Veľkom strome

1. Rozotrieť dlane do pocitu veľkého tepla.
2. Masírovať horúcimi dlaňami tvár zdola hore po čelo a potom zhora dole, po obidvoch stranách tváre. Súčasne myslieť na to, že miznú vrásky. Tento cvik omladzuje tvár.
3. Preklepať hlavu dvomi rukami od zátylku až po temeno.
4. Prečesať vlasy končekmi prstov od čela k zátylku, najprv v strede hlavy a potom po obidvoch stranách. Takýto pohyb zlepšuje krvný obeh, vlasy sa stávajú pekné.
5. Masírovať uši palcom a ukazovákom každý bod, pretože na ušiach je veľa aktívnych bodov. Takto je možné si uchovať zdravie a liečiť telo.
6. Preklepať ruky.
7. Preklepať si hrudný kôš a kríže.
8. Preklepať nohy.
9. Preklepať jeden druhého po chrbte zdola hore. Záverečné cvičenia od 6 po 9 pomáhajú odstraňovať škodlivú energiu (čchi) a uvoľniť telo.
10. Rozotrieť ruky, položiť ich na obličky, keď ruky pocítia chlad, dať ich preč. Pôsobenie: upevnenie energie obličiek.

 

2. Zušľachťovanie čchi (vizualizácia červenej guličky)

Sadneme si na okraj stoličky, chrbtica je vystretá. Telo je uvoľnené, oči privreté, koniec jazyka oprieť o tvrdé podnebie, na tvári ľahký úsmev. Ruky položíme na spodný tan-tchién (muži ľavú ruku na brucho, ženy - pravú). Predstavíme si v spodnom tan-tchiéne červenú horúcu guličku, na nič nemyslíme. Periodicky prenášame pozornosť na pocit tepla v bruchu / pozeráme sa na guličku. Zdá sa, že spíme, aj bdieme.
Cvičíme minimálne 30 minút. Potom guličku (energiu) skoncentrujeme v spodnom tan-tchiéne. Roztrieme si dlane, pohladíme tvár, preklepeme si hlavu, ruky, hrudník.
Význam: Premena životnej esencie ťing na čchi, ozdravenie, celkové omladenie organizmu.

 

3. Malý nebeský okruh

Pozícia je rovnaká ako pri cviku 2. Najprv päť až desať minúť cvičíme zušľachťovanie čchi, potom guličku spustíme do bodu chuej-jin v rozkroku a dvíhame cez kanál tu-maj do bodu paj-chuej na temene hlavy. Odtiaľ energiu púšťame dolu cez kanál žen-maj (cez čelo, ústa, hrdlo) do spodného tan-tchiénu. Neskôr v spodnom tan-tchiéne nezastavujeme a energia prúdi dolu až do bodu chuej-jin a opäť hore do bodu paj-chuej. Pohyb energie by mal byť pomalý. Najprv cvičíme spolu s dychom - nadýchneme sa, vtiahneme brucho a konečník, pričom tlačíme guličku hore do bodu paj-chuej, s výdychom guličku spúšťame dolu do spodného tan-tchiénu. Neskôr cvičíme len za pomoci vedomia, pozorujeme guličku ako sa plynule, bez zastavovania, točí po malom nebeskom okruhu.
Cvičíme minimálne 20 - 30 minút. Na konci energiu vrátime do spodného tan-tchiénu a skoncentrujeme ju. Rozotrieme si ruky, preklepeme hlavu, ruky, hrudník, chrbát.

Význam: Liečenie tela a odstraňovanie blokád, zlepšovanie intelektu, aktivácia oblasti tretieho oka.

 

Doplňujúce cviky

Dýchanie bodmi a dráhami

Dýchanie bodmi lao kung na dlaniach alebo bodmi jung čchuan na chodidlách
Dýchame najprv jednou rukou alebo nohou. Najprv si uvedomíme bod lao kung na dlani / jung čchuan na chodidle a robíme nádych a výdych týmto bodom. Snažíme sa vnímať rozdiel medzi nádychom a výdychom. Potom pridáme ťahanie čchi z bodu lao kung na dlani hore až po rameno / respektíve z bodu jung čchuan na chodidle až po panvový pletenec. Potom dýchame oboma rukami / nohami súčasne, neskôr z ruky do ruky / respektíve z nohy do nohy.

Dýchanie bodom paj chuej na temene hlavy
Dýchame týmto bodom a snažíme sa pocítiť rozdiel medzi nádychom a výdychom.

Kombinované dýchanie
Nadýchneme čchi cez bod paj chuej na temene a vydýchneme chodidlami, nadýchneme čchi cez bod paj chuej a vydýchneme dlaňami, nadýchneme cez chodidlá a vydýchneme cez temeno, nadýchneme cez chodidlá a vydýchneme cez dlane, nadýchneme súčasne cez paj chuej na temene a body jung čchuan na chodidlách a vydýchneme dlaňami - najprv každou rukou zvlášť, potom oboma súčasne.

Význam: očista dráh, osvojenie oboch typov čchi jin aj jang, po osvojení tejto schopnosti ju môžeme využiť na liečenie pacientov.

 

Ďalšie cviky (detailne popísané v knihe Čung jüan čchi kung 1. stupeň)
- Čchi kung v spánku
- Čchi kung pri chôdzi
- Pretrepávanie tela
- Očisťovanie tela
- Naberanie a vyžarovanie energie
- Diagnostikovanie a liečenie