Články

Úvod>Články > Články
O prekážkach

O překážkách


1. První překážkou je potěšeni, radost.
V určité etapě během cvičení nabývá cvičenec pocitu radosti. Později touží prožít ho znovu a znovu, a dokonce si ho chce sám navodit. V tomto případě ale hrozí stagnace v dalším vývoji.

 

Někteří posluchači hovoří o tom, že před dvěma, třemi lety zažili velmi příjemné pocity, které se už neopakovaly, i když se o ně snažili. Vědomí je v tomto případě ve stálé pohotovosti. Cvičenec tedy stagnuje a nemůže dosáhnout dalšího pokroku.


2. Druhou překážkou jsou znalosti.
Při cvičení čchi-kungu není důležité získat jen dovednosti, ale též schopnosti, čímž se čchi-kung liší od jiných systémů.

 

Hlavní roli hrají praktická cvičení, nikoli suma znalostí nebo jejich analýza. Pouze vlastní zkušeností lze dosáhnout žádaného výsledku.


3. Třetí překážkou je chamtivost.
Patří k charakterovým vlastnostem mnoha lidí. Nevztahuje se pouze k získávání hmotných statků, týká se často i získávání znalostí. Co je na tom špatného? U čchi-kungu může vést k neblahým následkům a opačnému efektu.

 

Je to něco podobného jako příjem potravy. Pokus vám jídlo chutná, chcete stále víc. Někteří lidé jsou neukáznění. Jíte-li příliš mnoho, vystavujete se nebezpečí vážných problémů.

 

V čchi-kungu je tomu podobně.

 

Jestliže dosáhnete příjemného stavu, nechce se vám ho opustit. Zpočátku člověk chápe, že se musí vrátit zpět do normálu, ale je to obtížné, zvlášť má-li v životě problémy. Potíž spočívá v tom, že cvičenec nechce pozorovat změnu svého stavu a po určité době si na něj zvykne.

 

Už si ale neuvědomuje své neadekvátné podivínské vlastnosti, kterých si všimne jeho okolí. Lze je sice mezit, ale úplné odstranění bývá prakticky nerealizovatelné.

 

Skutečných problémů spojených s čchi-kungem je velmi málo. Jedním ze základních jsou vnější faktory.

Mnozí cvičí pouze proto, že se u nich projevili jisté potíže, například rodinné, pracovní, potíže ve vztazích s přáteli, s milovaným člověkem, atd., jež často vedou k depresím. Hledají kompenzaci ve cvičení.

 

Jedná se o stresovou situaci - mnohým z nich se podaří svůj povodní stav a zdraví obnovit, ale někdy se to už nedaří. Příjemné pocity se obtížně odstraňují.

 

4. Čtvrtou překážkou je ego
V systému Čung-jüan čchi-kung trénujeme své vědomí, vše co je spjato s naším egem a s naším skutečným já.


Člověk začíná chápat svou osobu jinak. Cvičíte-li pravidelně, ego se zmenšuje. Znamená to, že u člověka narůstá te.


Někteří ale zůstavájí ve stavu zvýšeného ega značně dlouho. Jejich sebevědomí je vysoké.

V této fázi dělá člověk řadu chyb, protože se domívá, že zná příliš mnoho, a proto je nutné co nejdříve pochopit význam své existence a získat vůči němu odstup. Tehdy získává cvičenec vysokou úroveň te.

 

V životě každého z nás se objevuje mnoho problémů, přičemž cvičení nám může pomoci při jejich řešení. Máte-li jich opravdu hodně, snadno upadnete do depresí. Při praktikování čchi-kungu deprese mýt nebudete, protože svůj stav budete schopni ovládat.

 

Je třeba pochopit, že musíme umět ovládat sami sebe.


V systému Čung-jüan čchi-kung vám učitel pomáhá pří cvičení a využívá metody přenosů znalostí (transplantace). Jste svébytnou osobností, ale zároveň přijímáte informace z vnějšího prostředí.

 


«späť